Badania laboratoryjne – do czego służą?

Cel badań laboratoryjnych:
* rozpoznanie choroby, ocena jej przebiegu oraz postawienie rokowania
* ustalenie stopnia uszkodzenia narządu lub układu objętego procesem patologicznym
* określenie skuteczności leczenia i monitorowanie poziomu leków
* wykrycie stanów podklinicznych u zwierząt nie wykazujących objawów chorobowych

Badanie krwi, czyli badanie hematologiczne:
1. Morfologiczne – określa ilość białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi. Dodatkowo wykonanie badania mikroskopowego rozmazu świeżej krwi umożliwia bardzo dokładne obejrzenie składników krwi i ich podział na frakcje, wykrycie krwinek nietypowych ( występujących przy chorobach tarczycy i wątroby ), obecności pasożytów krwi oraz diagnozowanie niedokrwistości.
2. Biochemiczne – analiza tych składników, których stężenie w surowicy krwi odzwierciedla stan narządów wewnętrznych. Możemy więc w ten sposób wykryć niewydolność nerek i wątroby, zapalenie trzustki, cukrzycę, niedoczynność tarczycy itd.

Badanie moczu:
Może być wykonane z moczu zebranego przez właściciela oraz pobranego przez cewnikowanie lub nakłucie pęcherza – wszystko zależy od celu badania moczu i możliwości jego pobrania. Najlepszy do badania jest mocz świeży, do 30 minut po pobraniu, można też przez jakiś czas przechować go w lodówce ( w 4OC ). Analiza moczu obejmuje badanie fizykochemiczne ( pH, obecność krwinek, białka, ciężar właściwy, poziom glukozy ), a odwirowany osad moczu można ocenić pod mikroskopem.

Badanie kału:
Wykonywane różnymi metodami – od wymazu do badań metodą PCR. Służy do wykrycia pasożytów przewodu pokarmowego: jaj glist, tasiemców, oocyst kokcydiów, Lamblii, Tritrichomonas foetus…

Badanie płynów z jam ciała:
Płyn w jamie brzusznej i klatce piersiowej jest zawsze patologiczny, a pojawia się w przebiegu niewydolności narządów wewnętrznych ( nerek, wątroby i serca ), przy krwotoku lub nowotworach. W jego skład mogą więc wchodzić białe i czerwone krwinki, komórki nowotworowe oraz bakterie. Zawartość białka pozwala odróżnić płyn wysiękowy ( powstający przy stanach zapalnych ) od przesięku ( pojawiającego się przy spadku ciśnienia onkotycznego krwi ).